Študentské granty Living Planet Symposium 2022

Európska komisia ponúka študentské granty LPS22 pre európskych študentov zapísaných na vysokoškolských inštitúciách a programoch EÚ (magisterské, doktorandské, postdoktorandské), ktorí majú záujem zúčastniť sa na Living Planet Symposium 2022.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/studentske-granty-living-planet-symposium-2022

Ponuka tréningov v oblasti rodovej rovnosti

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/ponuka-treningov-v-oblasti-rodovej-rovnosti

Ako napísať úspešný projekt MSCA?

Radi by sme Vám dali do pozornosti krátke podujatie na tému Ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship, ktorý spoluorganizuje Národná Kancelária Horizontu a iniciatíva Žijem vedu.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/ako-napisat-uspesny-projekt-msca

[Pozvánka] Neformálne stretnutie

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/neformalne-stretnutie-04-2022

Lifbee Academy: Biotechnológie, Interdisciplinárna spolupráca, Enviro a Medtech aplikácie

Si vedec, podnikavec, marketér, dizajnér, IT-ťák, študuješ alebo rozmýšľaš nad možnosťami po skončení svojho štúdia?

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/lifbee-academy-biotechnologie-interdisciplinarna-spolupraca-enviro-a-medtech-aplikacie

Voľby 2022 – 2024

Výbor Mladých vedcov SAV vyhlasuje voľby do Výboru Mladých vedcov SAV na funkčné obdobie 2022 – 2024.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/volby2022

Nový štatút skupiny Mladí vedci SAV

Po dlhých mesiacoch úprav a zapracovania pripomienok vstúpil do platnosti nový štatút skupiny Mladí vedci SAV.

Prečítajte si jeho aktuálne znenie a najdôležitejšie zmeny. Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/statut-2022

Podujatie projektu Alliance4Life pre mladých vedcov bolo veľmi úspešné

V druhej polovici januára 2022 usporiadalo medzinárodné spoločenstvo Alliance4Life podujatie zamerané na profesionálov v oblasti transferu technológií, ako aj na kariérny rozvoj mladých vedcov.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/podujatie-projektu-alliance4life-pre-mladych-vedcov-bolo-velmi-uspesne

Early Stage Researchers´ Online Retreat on 20–21 January 2022

ALLIANCE4LIFE_ACTIONS organizuje podujatie, ktoré je určené najmä doktorandom a postdoktorandom. English below.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/early-stage-researchers-online-retreat-on-20-21-january-2022

Stanovisko: Odklad volieb do vedenia skupiny

Milí kolegovia,

ku koncu januára 2022 by sa v zmysle Štatútu skupiny Mladí vedci SAV mali konať voľby do nového, v poradí tretieho vedenia skupiny. Funkčné obdobie aktuálneho vedenia totiž formálne končí 14.2.2022. Nadchádzajúce  voľby by mali byť realizované už podľa pripravovaného nového štatútu, ktorý je momentálne v procese kontroly právnych náležitostí. Schválenie štatútu je potrebné pre vyhlásenie riadnych volieb do vedenia skupiny.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou a historickú zmenu zriadenia organizácií Slovenskej akadémie vied – na verejné výskumné inštitúcie, žiaľ, nebudeme schopní dodržať riadny termín volieb. Voľby preto vyhlásime po schválení nového štatútu (predpokladaný termín február 2022) a samotný proces by sa po odovzdaní podkladov od kandidátov mohol konať v priebehu marca 2022. Týmto Vás prosíme o pochopenie a zároveň vyjadrujeme podporu tým z Vás, ktorí zvažujú prípadnú kandidatúru. Nové vedenie skupiny bude potrebovať minimálne štyroch odhodlaných a riadne zvolených zástupcov.

V prípade Vášho záujmu je pripravovaný štatút k dispozícii (LINK) a Vaše prípadne pripomienky nám, prosím, adresujte na mladi-vedci@savba.sk najneskôr do 31. januára 2022.

Za Vaše pochopenie ďakujeme!

Mladí vedci SAV

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/stanovisko-volby-mvs-2022