Category: Mladí vedci SAV

[QUARK] Popularizačné články v časopise Quark

Milí doktorandi a mladí vedeckí pracovníci! V mene skupiny Mladí vedci SAV si Vás dovoľujeme srdečne pozvať publikovať popularizačný článok v časopise QUARK v sekcii Mladí a veda. Ide o dobrú a vítanú formu popularizácie Vášho výskumu s dosahom na mnohé školy a do mnohých rúk.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/quark-ponuka-2023

[SEMINÁR] Sila slušnosti: Dobré spôsoby a noblesa v meniacom sa svete

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/seminar-sila-slusnosti-2023

[STÁŽ ČESKO] MERIT Postdoctoral Fellowship Programme

English below

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/postdoctoral-czechia

Stretnutie európskych Mladých akadémií v Štokholme

V dňoch 3.- 4. mája sa konal ďalší zo série každoročných mítingov európskych Mladých akadémií.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/stretnutie-europskych-mladych-akademii-v-stokholme

Kvíz pre zVEDAvých

V súvislosti s oslavami 70teho výročia založenia SAV sa výbor Mladých vedcov SAV rozhodol prispieť zaujímavou aktivitou.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/kviz-pre-zvedavych-maj-2023

[UDALOSTI] Štipendiá SAIA – Mladí vedci SAV

SAIA Scholarships – Young Scientists SAS

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/udalosti-stipendia-saia-mladi-vedci-sav

[ŠTIPENDIUM DO USA] FULBRIGHT SLOVAK STUDENT PROGRAM

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/stipendium-do-usa-fulbright-slovak-student-program

[Pozvánka] Neformálne (vianočné) stretnutie

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/neformalne-vianocne-stretnutie-2022

Neformálne stretnutie Mladých vedcov SAV na Železnej studienke v Bratislave

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/neformalne-stretnutie-mladych-vedcov-sav-na-zeleznej-studienke-v-bratislave

[Pozvánka] Neformálne stretnutie

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/neformalne-stretnutie-04-2022