Aktivity pre študentov a zamestnancov SAV

 • webová stránka
  • pravidelne aktualizovaná sekcia Aktuality
  • príprava užitočných dokumentov pre doktorandov v sekcii Užitočné
   • príručka pre doktorandov SAV
 • ubytovňa v Devínskej Novej Vsi
  • členstvo v Bytovej komisii SAV
  • dotazník spokojnosti – distribúcia, spracovanie, diskusia
 • facebook
  • pravidelné príspevky v skupine Mladí vedci SAV a na stránke Mladí vedci SAV (príspevky z webu, štipendiá, články, rozhovor)
  • príprava propagačných materiálov o možnostiach PhD štúdia na SAV a ich zverejnenie v čase podávania prihlášok
 • komunikácia s Predsedníctvom SAV
  • pravidelne sa zúčastňujeme operatívnych porád Predsedníctva SAV
 • súťaž mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
  • iniciovali sme zmenu štatútu súťaže mladých vedeckých pracovníkov
 • cvičenie pilates v areáli SAV na Patrónke
  • organizácia (ne)pravidelných cvičení v areáli SAV na Patrónke
 • archivácia dokumentov skupiny
  • v spolupráci s Archívom CSČ SAV
  • archivácia dokumentov súvisiacich s činnosťou skupiny

Popularizačné aktivity

 • časopis Quark
  • pravidelné príspevky mladých vedeckých pracovníkov v rubrike Mladí vedci
 • cyklus prednášok v Pistoriho paláci (Staré mesto, Bratislava)
  • cyklus vedecko-popularizačných prednášok
 • organizovanie akcie Missing Maps Mapathon v Bratislava
  • zorganizovali sme deviaty bratislavský mapathon na Geografickom ústave SAV