Aktuálny zoznam členov Výboru Mladých vedcov SAV počas tretieho volebného obdobia v rokoch 2022 – 2024.


Výbor Mladých vedcov SAV s funkčným obdobím od 26. mája 2022

Na kontakt je možné využiť náš spoločný mail mladi-vedci@savba.sk, alebo písať priamo na osobné maily.


Predsedníčka
Mgr. Barbora Buzássyová, PhD.
3. oddelenie SAV
Historický ústav SAV, v. v. i.
barbora.buzassyova@savba


Podpredsedovia

Ing. Kamil Goliaš
1. oddelenie SAV
zástupca ústavov za Košice
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i.
golias@saske.sk

Mgr. Terézia Valkovičová, PhD.
2. oddelenie SAV
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV
terezia.valkovicova@savba.sk


Ing. Monika Bírová
1. oddelenie SAV
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
monika.birova@savba.sk

Mgr. Tomáš Goga, PhD.
1. oddelenie SAV
Geografický ústav, v. v. i.
tomas.goga@savba.sk

Mgr. Miroslav Caboň, PhD.
2. oddelenie SAV
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
Botanický ústav CBRB SAV
miroslav.cabon@savba.sk