Aktuálny zoznam členov Výboru Mladých vedcov SAV počas štvrtého volebného obdobia v rokoch 2024 – 2026.


Výbor Mladých vedcov SAV s funkčným obdobím od 21. mája 2024

Na kontakt je možné využiť náš spoločný mail mladi-vedci@savba.sk, alebo písať priamo na osobné maily.


Predseda:


Členovia Výboru:


Tajomník | čestná členka Výboru: