V spolupráci s časopisom Vám prinášame zaujímavé témy, na ktorých pracujú naši mladí vedci.