Stanovisko: Odklad volieb do vedenia skupiny

Milí kolegovia,

ku koncu januára 2022 by sa v zmysle Štatútu skupiny Mladí vedci SAV mali konať voľby do nového, v poradí tretieho vedenia skupiny. Funkčné obdobie aktuálneho vedenia totiž formálne končí 14.2.2022. Nadchádzajúce voľby by mali byť realizované už podľa pripravovaného nového štatútu, ktorý je momentálne v procese kontroly právnych náležitostí. Schválenie štatútu je potrebné pre vyhlásenie riadnych volieb do vedenia skupiny.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou a historickú zmenu zriadenia organizácií Slovenskej akadémie vied – na verejné výskumné inštitúcie, žiaľ, nebudeme schopní dodržať riadny termín volieb. Voľby preto vyhlásime po schválení nového štatútu (predpokladaný termín február 2022) a samotný proces by sa po odovzdaní podkladov od kandidátov mohol konať v priebehu marca 2022. Týmto Vás prosíme o pochopenie a zároveň vyjadrujeme podporu tým z Vás, ktorí zvažujú prípadnú kandidatúru. Nové vedenie skupiny bude potrebovať minimálne štyroch odhodlaných a riadne zvolených zástupcov.

V prípade Vášho záujmu je pripravovaný štatút k dispozícii (LINK) a Vaše prípadne pripomienky nám, prosím, adresujte na mladi-vedci@savba.sk najneskôr do 31. januára 2022.

Za Vaše pochopenie ďakujeme!

Mladí vedci SAV

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/stanovisko-volby-mvs-2022

Futur:ED – analytické kompetencie pre študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov

Informácia o spustení 2. cyklu vzdelávacieho programu “Futur:ED – Univerzálna analytická kompetencia”. Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/futur-ed-2021

MSCA fostering balanced mobility flows in Europe

The Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/msca-fostering-balanced-mobility-flows-in-europe

CLIMATHON 2021

Ako spraviť mesto Bratislava odolnejšie voči klimatickým zmenám?

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/climathon-2021

WORKSHOPY PRE DOKTORANDOV A DOKTORANDKY SAV od Civitta

Chcete si zlepšiť spoluprácu vo vašich projektových a interdisciplinárnych tímoch? Zaujíma vás ako lepšie a efektívnejšie pracovať na poradách, viesť ťažké rozhovory alebo presviedčať ľudí vo svojom okolí? Ak sa chcete zlepšiť aspoň v niektorých z uvedených oblastí, je tu pre vás zaujímavú príležitosť.
Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/workshopy-pre-doktorandov-a-doktorandky-sav-od-civitta

Training “how to make presentation without being boring”

Course in the English language.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/training-how-to-make-presentation-without-being-boring

Einsteinova akadémia – Týždeň vedy a techniky 2021

Prihláška do stánku s interaktívnymi prednáškami, workshopmi a hravými vedeckými pokusmi.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/einsteinova-akademia-tyzden-vedy-a-techniky-2021

Cena mladého vedeckého pracovníka V4 2021

Cena pre mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov z krajiny v rámci V4.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/cena-mladeho-vedeckeho-pracovnika-v4-2021

Ponuka – popularizačné články v časopise Quark

Milí doktorandi a mladí vedeckí pracovníci!

V mene skupiny Mladí vedci SAV si Vás dovoľujeme srdečne pozvať publikovať popularizačný článok v časopise QUARK v sekcii Mladí a veda. Ide o dobrú a vítanú formu popularizácie Vášho výskumu s dosahom na mnohé školy a do mnohých rúk.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/ponuka-quark-2021

Popularizačno-vzdelávacie prednášky Národného kompetenčného centra pre HPC

Séria popularizačno-vzdelávacích prednášok na pre vedcov a študentov.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/popularizacno-vzdelavacie-prednasky-narodneho-kompeticneho-centra-pre-hpc