[QUARK] Popularizačné články v časopise Quark

Milí doktorandi a mladí vedeckí pracovníci!

V mene skupiny Mladí vedci SAV si Vás dovoľujeme srdečne pozvať publikovať popularizačný článok v časopise QUARK v sekcii Mladí a veda. Ide o dobrú a vítanú formu popularizácie Vášho výskumu s dosahom na mnohé školy a do mnohých rúk.

Článok je potrebné dodať v predstihu v rozsahu jednej časopiseckej strany (max. 4000 znakov) doplnený ilustračnými obrázkami vo forme samostatnej prílohy aspoň s 300 DPI. S podrobnosťami Vás budeme kontaktovať v mesačnom predstihu.

Váš prípadný záujem neváhajte konzultovať prostredníctvom e-mailu na mladi-vedci@savba.sk

Počet článkov je obmedzený. V prípade záujmu kolegov z Vašich ústavov neváhajte im túto možnosť tlmočiť.

Doteraz publikované články sú dostupné online – https://www.quark.sk/znacka/mladi-vedci-sav/

V prípade záujmu Vás prosím o vyplnenie nasledovného dotazníku.


Pridaj komentár