[GRANT] NOVÁ VÝZVA GRANTOVÉHO PROGRAMU IMPULZ

English below

Excelentní vedci a vedkyne z celého sveta majú dvere otvorené na Slovensko. Slovenská akadémia
vied dnes 1. júna 2023 otvorila výzvu na podávanie prihlášok do grantového programu IMPULZ 2023.


Medzinárodne uznávaní vedci a vysoko talentovaní mladí výskumníci majú už po tretíkrát príležitosť
realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku a to za podmienok blížiacich sa prestížnemu
európskemu grantu. Vybrané projekty môžu požiadať o finančné prostriedky do výšky 160 000 eur
ročne. Výzva je otvorená do 31. augusta 2023 do polnoci, predpokladaný začiatok riešenia projektov
je v apríli 2024.

Viac info o programe tu:  Program | Impulz (sav.sk)

Slovakia opens the door for excellent scientists from all over the world. On June 1, 2023, the Slovak
Academy of Sciences announced a call for applications for the IMPULZ 2023 grant program.


Internationally recognized scientists and highly talented young researchers have the opportunity to
carry out their scientific goals in Slovakia under conditions similar to the prestigious European grant
for the third time. Selected projects can apply for funds of up to € 160,000 per year. The call is open
until August 31, 2023, the expected commencement of projects is in April 2024.

More info about the programme here: Programme | Impulz (sav.sk)