Dokumenty

V tejto časti sa nachádzajú všetky relevantné dokumenty súvisiace s činnosťou skupiny Mladí vedci SAV.


Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/dokumenty

Štatút skupiny

Stiahnuť štatút v PDF formáte.

Zápisnice

Zápisnice zo stretnutí vedenia a ďalšie dokumenty sú prístupné iba prihláseným.

Propagácia skupiny

Propagačné letáky skupiny Mladých vedcov.

Logo skupiny

Logo Mladých vedcov SAV si môžete stiahnuť v rôznych farbách a formátoch a použiť podľa pravidiel Dizajn manuálu.