Category: Doktorandi

[GRANT] NOVÁ VÝZVA GRANTOVÉHO PROGRAMU IMPULZ

English below

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/impulz-2023

[DOKTOGRANT] OTVORENÁ 5. VÝZVA PROGRAMU DOKTOGRANT

English below

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/5-vyzva-programu-doktogrant

[KURZ] Academic Writing Skills

English below

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/kurz-academic-writing-skills-2023

[QUARK] Popularizačné články v časopise Quark

Milí doktorandi a mladí vedeckí pracovníci! V mene skupiny Mladí vedci SAV si Vás dovoľujeme srdečne pozvať publikovať popularizačný článok v časopise QUARK v sekcii Mladí a veda. Ide o dobrú a vítanú formu popularizácie Vášho výskumu s dosahom na mnohé školy a do mnohých rúk.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/quark-ponuka-2023

[SEMINÁR] Sila slušnosti: Dobré spôsoby a noblesa v meniacom sa svete

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/seminar-sila-slusnosti-2023

[STÁŽ ČESKO] MERIT Postdoctoral Fellowship Programme

English below

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/postdoctoral-czechia

[SEMINÁR] Komunikačné a prezentačné zručnosti

Príležitosť zlepšiť svoje prezentačné a komunikačné schopnosti vo vede.

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/seminar-komunikacie-2023

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024

Ústavy a centrá Slovenskej akadémie vied už zverejňujú témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024. Témy sú dostupné TU.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/phd-temy-2023

[WEBINAR – CEFRES] Slovak PhD students mobility grant at CEFRES

Informative webinar for all interested in applying 2023 Slovak PhD Mobility Grants at CEFRES

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/webinar-cefres-2023

[UDALOSTI] Štipendiá SAIA – Mladí vedci SAV

SAIA Scholarships – Young Scientists SAS

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/udalosti-stipendia-saia-mladi-vedci-sav