Return to Dokumenty

Propagácia skupiny

Propagačné letáky skupiny Mladých vedcov.

Rozvešaním letákov na Vašich ústavoch podporíte našu činnosť.
Ďakujeme!

FORMÁT 2xA5  / FORMÁT A4

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/dokumenty/propagacia