[SEMINÁR] Sila slušnosti: Dobré spôsoby a noblesa v meniacom sa svete

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/seminar-sila-slusnosti-2023

[STÁŽ ČESKO] MERIT Postdoctoral Fellowship Programme

English below

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/postdoctoral-czechia

[SEMINÁR] Komunikačné a prezentačné zručnosti

English below

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/seminar-komunikacie-2023

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024

Ústavy a centrá Slovenskej akadémie vied už zverejňujú témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024. Témy sú dostupné TU.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/phd-temy-2023

Stretnutie európskych Mladých akadémií v Štokholme

V dňoch 3.- 4. mája sa konal ďalší zo série každoročných mítingov európskych Mladých akadémií.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/stretnutie-europskych-mladych-akademii-v-stokholme

Kvíz pre zVEDAvých

V súvislosti s oslavami 70teho výročia založenia SAV sa výbor Mladých vedcov SAV rozhodol prispieť zaujímavou aktivitou.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/kviz-pre-zvedavych-maj-2023

Fulbright Slovak Scholar Program 2024/2025 otvorený

Grant pre slovenských vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/strongfulbright-slovak-scholar-program-2024-2025

[KONFERENCIA] Férová akadémia

[CONFERENCE] Fair Academy (conference in Slovak language)

Dňa 9. mája 2023 sa uskutoční konferencia s názvom Férová akadémia v priestoroch CVTI SR v Bratislave, s možnosťou sledovania prenosu podujatia online. 

Konferencia je pre všetkých, ktorým záleží na tom, aké prostredie spolu vytvárame vo výskume a inováciách.

Vypočujte si a diskutujte s odborníčkami a odborníkmi o tom

  • ako sa vysporiadať so sexuálnym obťažovaním a rodovo podmieneným násilím v akadémii
  • ako nás ovplyvňuje (ne)používanie rodovo citlivého jazyka 
  • ako zabezpečiť férovú akadémiu, uplatňovanie rovných príležitostí pre všetkých vo výskume a inováciách

Viacej informácií a program nájdete na: www.ferovaakademia.sk

Vstup je voľný a registrácia prebieha TU

Novinky o konferencii sú aj na Žijem vedu Facebooku,  LinkedIn a InstagrameBudeme veľmi vďační za zdieľanie postov!

Konferenciu organizuje občianske združenie Žijem vedu a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej Republiky, s podporou Nadácie ESET a národného projektu SK4ERA.

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/konferencia-ferova-akademia

[WEBINAR – CEFRES] Slovak PhD students mobility grant at CEFRES

Informative webinar for all interested in applying 2023 Slovak PhD Mobility Grants at CEFRES

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/webinar-cefres-2023

[WORKSHOP] Vienna Ab-initio Simulation Package (VASP)

English below

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/workshop-vienna-ab-initio-simulation-package-vasp