[KURZ] Academic Writing Skills

English below

Je tu príležitosť prehĺbiť svoje zručnosti v písaní vedeckých článkov, akademickej angličtine a komunikácii s editorom. Premedix Academy vám aj tento rok ponúka možnosť zúčastniť sa na kurze, zameranom na podporu akademických zručnosti pri písaní rôznych tipov článkov, komunikácii s editorom / recenzentom, hľadaní zdrojov a mnoho iných činnosti týkajúcich sa tejto časti akademickej kariéry.

Kurz bude v angličtine a bude sa konať online formou v rozmedzí 5.6 – 22.6, s intervalom 2x za týždeň v čase 16:00 – 18:00. Cena kurzu je 100€, ktoré môžete uhradiť aj z doktorandských peňazí. Viac info na stránke kurzu.

There is an opportunity to improve your skills in scientific paper writing, academic English and communication with the editor. This year, Premedix Academy also offers you the opportunity to participate in a course aimed at supporting academic skills in writing different types of scientific articles, communicating with an editor/reviewer, searching for resources and many other activities related to this part of an academic career.

The course will be in English and will be held online between 5.6 – 22.6, with an interval of 2x per week at 4:00 – 6:00 p.m. The price of the course is €100, which you can also pay from the doctoral funds. More info on the course page.

Pridaj komentár