Tu pre Teba budujeme rôzne podstránky, kde sa dočítaš rôzne užitočné veci o štúdiu na SAV, o grantových výzvach, možnostiach popularizácie a samozrejme rôzne návody a manuály čo nám počas nášho mandátu napadnú.
Aktuálne máme rozpracované materiály ako napríklad – sprievodca PHD štúdiom alebo s prehľadom grantových a štipendijných schém.

Máš nejaký návrh čo by sme mali rozpracovať, alebo chceš sa zapojiť do procesu prípravy – napíš nám email na mladi-vedci@savba.sk. Za každý nápad ďakujeme a samozrejme radi sa stretneme aj osobne a prediskutujeme.