Category: SAV

[GRANT] NOVÁ VÝZVA GRANTOVÉHO PROGRAMU IMPULZ

English below

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/impulz-2023

[SEMINÁR] Sila slušnosti: Dobré spôsoby a noblesa v meniacom sa svete

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/seminar-sila-slusnosti-2023

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024

Ústavy a centrá Slovenskej akadémie vied už zverejňujú témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024. Témy sú dostupné TU.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/phd-temy-2023

[KONFERENCIA] Férová akadémia

[CONFERENCE] Fair Academy (conference in Slovak language) Dňa 9. mája 2023 sa uskutoční konferencia s názvom Férová akadémia v priestoroch CVTI SR v Bratislave, s možnosťou sledovania prenosu podujatia online. Konferencia je pre všetkých, ktorým záleží na tom, aké prostredie spolu vytvárame vo výskume a inováciách. Vypočujte si a diskutujte s odborníčkami a odborníkmi o tom Viacej informácií a …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/konferencia-ferova-akademia

[UDALOSTI] Štipendiá SAIA – Mladí vedci SAV

SAIA Scholarships – Young Scientists SAS

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/udalosti-stipendia-saia-mladi-vedci-sav

Mobilita pre slovenských doktorandov v CEFRESe

Mobility for Slovak doctoral students in CEFRES

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/mobilita-pre-slovenskych-doktorandov-v-cefrese

[Predsedníctvo SAV] Stretnutie s doktorandmi

[SAS Presidium] Meeting with doctoral students

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/psav-stretnutie-phd-januar-23

[PLATY] Valorizácia platov v roku 2023

Valorization of salaries in 2023

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/valorizacia-platov-v-roku-2023

[DETSKÁ MAPA SVETA] Ročník 2023

Geografický ústav SAV, v. v. i. a Kartografická spoločnosť SR vyhlasujú umelecko-kartografickú súťaž Detská mapa sveta 2023.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/detska-mapa-sveta-2023-vyhlasenie

[SPOLOČENSKÁ AKCIA] Silvester v Tatrách

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/silvester-tatry-2022