[UDALOSTI] Štipendiá SAIA – Mladí vedci SAV

SAIA Scholarships – Young Scientists SAS

V spolupráci s neziskovou organizáciou SAIA, n.o. (Slovenská akademická informačná agentúra) sme zorganizovali podujatie, na ktorom sa mladí vedci a vedkyne zo SAV mohli dozvedieť o možnostiach vycestovať do zahraničia. Akcia sa konala v Aule SAV, 15.2.2023 o 14:00 a diváci sa mohli pripojiť aj online. SAIA predstavila bohatú ponuku mobilít, letných škôl, či krátkodobých pobytov v zahraničí, ktoré spadajú pod kategóriu Národného štipendijného programu (NŠP), Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS), Akcia Rakúsko-Slovensko, EURAXESS, Štipendiá na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád a pod.

Návštevou nás poctila aj podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky, Mgr. Zuzana Panczová, PhD., a zástupca podpredsedníčky SAV pre zahraničné styky a člen predsedníctva SAV, MUDr., Mgr. Tomáš Hromádka, PhD, ktorí vyjadrili študentom a vedeckým pracovníkom podporu zo strany vedenia SAV, aby sa nebáli zúčastňovať zahraničných mobilít a aby naplno využívali možnosti, ktoré sú im ponúkané.

Tí účastníci, ktorí prišli osobne, sa mohli po oficiálnej diskusii a pri malom občerstvení spýtať svoje otázky administrátoriek štipendií a grantov SAIA, n.o., magisterky Kristína Sallerová a Adela Poláčková, ako aj bývalých úspešných štipendistov SAIA, n.o., Mgr. Katarína Bešková, PhD. (Akcia Rakúsko-Slovensko) a Mgr. Hemen Sendi (NŠP).

Za technickú podporu a zabezpečenie online prenosu ďakujeme Ing. Jozefovi Šurkovi z Centra spoločných činností SAV, v.v.i., Výpočtové stredisko SAV.

Pevne veríme, že sme všetkým účastníkom priblížili možnosti vycestovania, ktoré sú im ponúkané, a že možno práve oni budú úspešnými žiadateľmi štipendií a grantov v budúcnosti.

Pridaj komentár