Témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024

Ústavy a centrá Slovenskej akadémie vied už zverejňujú témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024. Témy sú dostupné TU.

Mladí vedci SAV vypracovali k pre jednotlivé témy aj prehľadné grafiky určené pre sociálne siete. Nájdete ich na našom facebooku:

Organizácie SAV sa do tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania aktívne zapájajú ako externé vzdelávacie inštitúcie na základe Rámcových dohôd uzatváraných s univerzitami a ich fakultami. Časť študijných programov majú pracoviská v anglickom jazyku a prijímajú do nich zahraničných študentov aj z tretích krajín. Pri doktorandskom štúdiu v SAV možno získať aj grant. Podrobnosti o DoktoGrant.

V súčasnosti majú pracoviská SAV uzatvorených 107 takýchto dohôd. Najvýznamnejšími partnermi SAV v doktorandskom štúdiu sú Univerzita Komenského v Bratislave (51 dohôd), Slovenská technická univerzita (16 dohôd) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (13 dohôd).

Pracoviská SAV mali v roku 2022 spolu 505 doktorandov, z toho 454 z nich študovalo v dennej forme a 51 doktorandov v externej forme štúdia. 

Text prebratý zo stránky SAV.

Pridaj komentár