[KONFERENCIA] Férová akadémia

[CONFERENCE] Fair Academy (conference in Slovak language)

Dňa 9. mája 2023 sa uskutoční konferencia s názvom Férová akadémia v priestoroch CVTI SR v Bratislave, s možnosťou sledovania prenosu podujatia online. 

Konferencia je pre všetkých, ktorým záleží na tom, aké prostredie spolu vytvárame vo výskume a inováciách.

Vypočujte si a diskutujte s odborníčkami a odborníkmi o tom

  • ako sa vysporiadať so sexuálnym obťažovaním a rodovo podmieneným násilím v akadémii
  • ako nás ovplyvňuje (ne)používanie rodovo citlivého jazyka 
  • ako zabezpečiť férovú akadémiu, uplatňovanie rovných príležitostí pre všetkých vo výskume a inováciách

Viacej informácií a program nájdete na: www.ferovaakademia.sk

Vstup je voľný a registrácia prebieha TU

Novinky o konferencii sú aj na Žijem vedu Facebooku,  LinkedIn a InstagrameBudeme veľmi vďační za zdieľanie postov!

Konferenciu organizuje občianske združenie Žijem vedu a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej Republiky, s podporou Nadácie ESET a národného projektu SK4ERA.

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/konferencia-ferova-akademia

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.