You are currently viewing Stretnutie európskych Mladých akadémií v Štokholme

Stretnutie európskych Mladých akadémií v Štokholme

V dňoch 3.- 4. mája sa konal ďalší zo série každoročných mítingov európskych Mladých akadémií.

Mladé akadémie sa sieťujú do tzv. Globálnej mladej akadémie (Global Young Academy, GYA), ktorá pre svojich členov organizuje rôzne tréningové programy a projektové schémy. Na Slovensku zatiaľ Mladá akadémia založená nie je, ale slovenskú vedu na stretnutí reprezentovala naša predsedníčka Mladých vedcov SAV, Barbora Buzássyová z Historického ústavu SAV, v.v.i.

Úlohu organizátorov European National Young Academies meeting 2023 tentokrát prevzala švédska Mladá akadémia (Young Academy of Sweden). Mladé akadémie združujú mladé vedkyne a vedcov z rôznych disciplín a snažia sa posilniť hlas mladých pri formovaní vedeckej politiky nielen v rámci svojich národných štátov, ale aj na medzinárodnej úrovni. YAs (ako Mladé akadémie nazývajú insideri) v súčasnosti fungujú vo väčšine vyspelých európskych štátov.

Okrem výmeny „know-how“ a diskusií na tému akademickej slobody, rozpočtovej politiky či úlohy nezávislej vedy v demokratickej spoločnosti, bol súčasťou programu aj workshop zameraný na akademický leadership. Účastníci podujatia tiež pracovali na texte Štokholmskej deklarácie akademickej slobody, ktorá bude predložená na schválenie materským inštitúciám.

Tento rok sa Mladí vedci SAV stali členom Globálnej mladej akadémie, takže o jej aktivitách budete v blízkej budúcnosti určite viac počuť 😊