[STÁŽ ČESKO] MERIT Postdoctoral Fellowship Programme

English below

Dokončili ste PhD v oblasti biotechnológií , vesmíru, laserových technológii, obnoviteľných zdrojov energie alebo digitalizácie a neviete čo ďalej?  Stredočeské inovačné centrum s pomocou projektu Horizon Europe MSCA-COFUND má pre vás odpoveď!

Pokiaľ ste absolvent PhD štúdia a za posledné 3 roky ste nepôsobili v Českej Republike viac ako 12 mesiacov, môžete získať stáž na 2 a pol roka. Viac sa dozviete na stránke projektu alebo cez video-pozvánku.

Prihlášku môžete podať do 3.7.2023.

Have you completed a Ph.D. in biotechnology, space, laser technology, renewable energy, or digitalization and don’t know what to do next? The Central Bohemian Innovation Centre with the help of the Horizon Europe MSCA-COFUND project has the answer for you!

If you are a Ph.D. graduate and you have not worked in the Czech Republic for more than 12 months in the last 3 years, you can get an internship for 2 and a half years. You can find out more on the project website or via the video invitation.

You can apply until 3.7.2023.

Pridaj komentár