[STÁŽ] MERIT Vedecká stáž pre študentov v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie

English below

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie poskytuje nezávislé poznatky a vedou podložené dôkazy čím podporuje tvorbu politík EÚ. Pri ich tvorbe úzko spolupracuje s výskumnými a politickými organizáciami v členských štátoch, s európskymi inštitúciami a agentúrami a s vedeckými partnermi v Európe.

Kompletné informácie nájdete na stránke projektu.

Deadline na prihlásenie: 30.10.2023

The European Commission’s Joint Research Centre provides independent knowledge and science-based evidence to support EU policy-making. It works closely with research and policy organisations in the Member States, with European institutions and agencies, and with scientific partners in Europe.

Full information can be found on the project website.

Application deadline: 30.10.2023

Pridaj komentár