[STÁŽ] MERIT Vedecká stáž pre študentov v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie

English below

Medzinárodný inštitút aplikovanej systémovej analýzy (IIASA), ktorý sa nachádza neďaleko Viedne, je globálna výskumná inštitúcia zameraná na systémovú analýzu a vývoj politických riešení pre udržateľný rozvoj. Ponúkajú letný program pre pokročilých doktorandov, ktorí v ideálnom prípade do dvoch rokov od ukončenia doktorandského štúdia pracujú na projektoch v súlade s výskumom IIASA. Budete spolupracovať so skúsenými vedcami IIASA, vypracujete výskumnú prácu a vybudujete si medzinárodné kontakty v rámci ich siete.

Preskúmajte túto príležitosť, ak vyhovuje vašim výskumným záujmom. Upozorňujeme, že zabezpečenie financovania vášho pobytu je nevyhnutné, hoci podpora môže byť k dispozícii pre jedného prijatého študenta.

The International Institute of Applied System Analysis (IIASA), located near Vienna, is a global research institution dedicated to systems analysis and the development of policy solutions for sustainable development. They offer a summer program for advanced PhD students, ideally within two years of completing their doctorate, to work on projects aligned with IIASA’s research. You’ll collaborate with experienced IIASA scientists, produce a research paper, and build international connections within their network.

Please explore this opportunity if it suits your research interests. Note that securing funding for your stay is necessary, although support may be available for one accepted student.

Application deadline: 12.1.2024

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/staz-merit-2

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.