[ŠTIPENDIÁ] MSCA – 30 POSTDOKTORANDSKÝCH POZÍCIÍ

Prvá výzva programu MSCA Cofund Action – Physics for Future na predkladanie žiadostí o postdoktorandské štipendiá je otvorená. Prihlásiť sa môžete do 10.11.2023.

Program Physics for Future ponúka príležitosť realizovať vlastné, tzv. bottom-up výskumné projekty na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR alebo ELI Beamlines. Poskytuje prístup k širokej sieti partnerov ponúkajúcich stáže a v neposlednom rade prostredníctvom súboru školení a kurzov umožňuje rozvoj odborných znalostí, prenositeľných zručností a soft skills. Nenechajte si ujsť túto kariérnu príležitosť.

The first call for applications for MSCA Cofund Action – Physics for the Future (P4F) postdoctoral fellowships is now open. You can apply until 10.11.2023.

The Physics for Future programme offers the opportunity to carry out your own bottom-up research projects at the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences or ELI Beamlines. It provides access to a wide network of partners offering internships and, last but not least, through a set of training and courses, it enables the development of expertise, transferable skills and soft skills. Don’t miss out on this career opportunity.

Pridaj komentár