Academic English: kurzy 2020

Slovenská akadémia vied v spolupráci s British Council pripravila pre všetkých doktorandov SAV možnosť prihlásiť sa na kurz Academic English prostredníctom on-line výučby.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/bc-academic-english-2020

Podporujeme otvorený list adresovaný Európskej komisii

Platforma Mladí vedci SAV sa pridáva k signatárom otvoreného listu adresovaného Európskej komisii. Signatármi sú mladí akademici združení v Poľskej akadémii mladých a podporili ich aj ďalšie akadémie mladých vedcov naprieč EÚ. Otvorený list sa týka návrhu finančných škrtov v prostriedkoch pre výskumné a vývojové programy. Škrty zasiahnu úspešné programy ERC ako aj program Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Domnievame sa, že schválené finančné škrty výrazne zasiahnu do formovania vedeckej spolupráce a výchovy mladých vedúcich vedeckých pracovníkov v EÚ.

Otvorený list môžete podporiť aj vy na stránkach Poľskej akadémie mladých.

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/amu-pan-otvoreny-list

Missing Maps Mapathon na SAV

Mladí vedci SAV v spolupráci s Amavet klubom č. 962 a Geografický ústav SAV si Vás dovoľujú pozvať na už deviaty bratislavský mapathon.

Toto dobrovoľnícke podujatie sa bude konať 24. septembra od 17:00 v priestoroch knižnice Geografického ústavu SAV na Štefánikovej ulici v Bratislave.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/missing-maps-sav

Chcú diskusiu a zmenu. Mladí vedci SAV bojujú za lepšiu budúcnosť

Platforma Mladí vedci SAV združuje desiatky doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorí sú na začiatku svojej kariéry s množstvom predstáv a prianí v oblasti vedeckého bádania.

Akým hlasom je hlas Mladých vedcov SAV? Čo chce povedať inštitúcii? Čím chce byť pre spoločnosť?

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/rozhovor-vedanadosah-2020

Stretnutie s pracovníčkou Archívu SAV

Dňa 06. 07. 2020 sa konalo stretnutie predsedníčky platformy Mladí vedci SAV – Terézie Valkovičovej s pracovníčkou Archívu SAV – Kristínou Majerovou, s cieľom dohodnúť uchovávanie a odovzdávanie registratúry.


Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/stretnutie-archiv

Podporujeme vyjadrenie V7 a SAV k téme plagiátorstva

Vyjadrenie predsedu NR SR – Borisa Kollára sa dotklo mnohých mladých vedcov na SAV, ktorí pracovali, pracujú a budú pracovať na svojich bakalárskych, diplomových, minimových a dizertačných prácach, no taktiež aj ich školiteľov či oponentov z jednotlivých ústavov SAV.

Veríme vo vysokú kvalitu a originalitu študentských prác písaných na pôde SAV. Zároveň podporujeme schválenie takých interných procesov, ktoré napomôžu predchádzať plagiátorstvu.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/vyjadrenie-plagiatorstvo-06-2020

KURZ: Publikovanie v Open Access

Tím EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) (www.euraxess.sk) organizuje ďalší webinár pod názvom „Ako na publikovanie v Open Access“, v ktorom ponúkne praktické tipy ako začať s publikovaním formou otvoreného prístupu a ako urobiť ďalší krok smerom k otvorenej vede.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/kurz-publikovanie-v-open-access

DoktoGrant – Granty pre doktorandov SAV

Milé doktorandky, milí doktorandi,

aj tento rok je otvorená výzva na podávanie žiadosti o grant pre doktorandov v hodnote 2000 €!

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/doktogrant-2020-01

Fulbrightovo štipendium

Kolegovia doktorandi,
aj tento rok si môžete podať žiadosť o Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA, ktoré umožňuje 6 – 9 mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu.

Podrobné kritériá, online prihlášku ako aj detailné inštrukcie nájdete na webovej stránke.

Uzávierka podávania prihlášok na akademický rok 2021/2022 je 30. júna 2020.

Informačný leták: Fulbright_Graduate Studies 2021

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/fulbrightovo-stipendium-2020

Lifbee Academy – príležitosť pre prírodovedcov

Ahoj doktorand,

Chcel by si stáť pri zrode zaujímavého biotech nápadu a dozvedieť sa, akým procesom si musí prejsť, kým sa dostane na trh? Fascinujú Ťa možnosti biotechnológií a chceš byť súčasťou tohto pokroku? 

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/lifbee-academy-2020-01