You are currently viewing Connecting Research Talents to Business in Life Sciences

Connecting Research Talents to Business in Life Sciences

Podujatie určené pre doktorandov a doktorandky z oblasti medicíny, farmácie, prírodných a ďalších príbuzných vied, ako aj pre inovatívne firmy, zástupcov vysokých škôl a výskumných inštitúcií.

Connecting Research Talents to Business in Life Sciences je konferencia a partnerské podujatie organizované Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou akademickou informačnou agentúrou, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Komenského v Bratislave a Universität Vien. Konferencia sa uskutoční dňa 23.11.2022 v Bratislave, Hotel Crown Plaza.

Bezplatná registrácia je otvorená do 16.11.2022.

Cieľom konferencie je prezentovať výsledky projektu CARLiS (Careers in Life Science) a podporiť diskusiu o kariérnom rozvoji doktorandov so zameraním na ich prípravu na kariéru mimo akademickej pôdy. Cieľom partnerského podujatia je poskytnúť príležitosť na nadviazanie kontaktov medzi doktorandmi, inovatívnymi firmami a ďalšími zainteresovanými stranami v sektore life science prevažne v regióne Bratislavy, Trnavy a Viedne.

Viac informácií v slovenčine nájdete tu

You can find more information in English and registration here

Pridaj komentár