Voľby do MVS SAV 2024

Kandidáti

Pozývame všetkých doktorandov a mladých postdoktorandov zúčastniť sa volieb do Výboru mladých vedcov SAV na obdobie 2024-2026 . Budeme voliť šiestich nových členov výkonnej rady vrátane predsedu a podpredsedov. Preto apelujeme na všetkých mladých členov Slovenskej akadémie vied, ktorí majú nejaké čerstvé nápady, ako skvalitniť aktivity organizované Výborom, aby nám do 30. apríla 2024 zaslali svoje kandidatúry na mladi-vedci @savba.sk

Vo voľbách môžu kandidovať všetci registrovaní členovia Mladých vedcov SAV. Takže tí, ktorí uvažujú o kandidatúre a ešte nie sú registrovanými členmi Mladých vedcov SAV, sa najskôr zaregistrujte na našej webovej stránke.

Všetci kandidáti musia v rámci svojej kandidatúry predložiť krátku vizitku , ktorá by mala obsahovať stručné informácie o kandidátovi a jeho vízii budúceho pôsobenia v MVS (max 200 slov) + fotografiu (ako samostatnú prílohu)

Šablóna krátkej vizitky

Harry Potter (Ing., PhD.)

Inštitút čarodejníctva/0. Sekcia/29 rokov

Úspešne som ukončil PhD. Štúdium na Inštitúte čarodejníctva minulý rok. Teraz pokračujem vo výskume kotlíkového gulášu a večného života ako súčasť môjho postdoktorandského projektu.

Ako člen Výboru mladých vedcov SAV sa budem snažiť zvyšovať prestíž mladých výskumníkov a rozširovať ich členskú základňu. Vo voľnom čase rád hrám metlobal a všetkým leziem na nervy. Toto zhrnutie môže mať až 200 slov, ale bol to dlhý týždeň a cítim sa trochu hlúpo. Verím, že ponúkaný priestor využijete efektívnejšie.

Voliči

Voličom je každý riadny člen MVS v zmysle štatútu MVS (čl. III, ods. 1 a čl. VI, ods. 3)

Praktické info

Voľby budú prebiehať online na webovej stránke.

Každý hlasujúci musí byť zaregistrovaný a prihlásený.

Každý volič môže dať hlas maximálne 6 kandidátom.

Voľby sú tajné a nebude možné sa pozrieť, kto komu hlasoval, ani zmeniť hlas.

Predsedu/predsedníčkou a podpredsedami/podpredsedníčkami sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom hlasov, rešpektujúc podmienku rozdelenia funkcií medzi oddelenia vied SAV.

V prípade, že nebudú úspešne zvolení všetci šiesti členovia výboru, súčasný predseda vyhlási termín dodatočných volieb, ktoré by sa mali konať do mesiaca po prvej.

Ustanovujúce zasadnutie novej MVS sa musí zorganizovať do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb.

Novozvolený predseda/predsedníčka výboru MVS predkladá Predsedníctvu SAV do 30 kalendárnych dní od ustanovujúceho zasadnutia zloženie kompletného výboru MVS (6 členov), čím žiada o vyslovenie dôvery (štatút MVS, čl. VI, ods. 9).

Dôležité dátumy

Kandidatúry odovzdajte do 30. apríla 2024

Kandidatúry / vizitky budú zverejnené na našej webovej stránke 1. mája 2024/13:59

Voľby sa budú konať od 1. mája 2024/ 14:00 do 10. mája 2024/ 23:59 hod.

Výsledky budú zverejnené 11. mája 2024 /14:00