Cena mladého vedeckého pracovníka V4 2021

Cena pre mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov z krajiny v rámci V4.

Súťaž Young Researcher Award V4 2021 sa uskutoční v rámci tohtoročného stretnutia Akadémií vied krajín V4 v Budapešti v dňoch 25.-26.11.2021. Vybraný nominant za 2. OV SAV bude zastupovať SAV na spomínanom stretnutí v Budapešti.  

TÉMAResearch to understand and mitigate problems due to COVID-19.

Podklady k súťaži:

Vyplnený Application Form (podľa kritérií uvedených v dokumente YRA regulation) posiela kandidát na sekretariát 2. OV SAV do 20.10.2021, elektronicky na bazovska@up.upsav.skpastorkova@up.upsav.sk, aj poštou na sekretariát pre II. oddelenie vied SAV, Úrad SAV Štefánikova 49, 814 38 Bratislava.