[ŠTIPENDIUM DO USA] FULBRIGHT SLOVAK STUDENT PROGRAM

Fulbright Slovak Student Program umožňuje 6 – 9-mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študenti doktorandského programu. Prihlášky je možné podávať vo všetkých študijných odboroch s výnimkou klinickej medicíny a programov LL.M. a MBA. Uzávierka podávania prihlášok na akademický rok 2024 – 2025 je 30. júna 2023.  

Štipendium pokrýva príspevok na pokrytie životných nákladov, príspevok na školné, spiatočnú letenku, víza, základné zdravotné poistenie a administratívnu podporu počas celého pobytu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o podrobnostiach programu, požiadavkách na uchádzačov, ako podať prihlášku, vypočuť si skúsenosti čerstvých absolventov a opýtať sa, čo Vás zaujíma, zaregistrujte sa na informačné webináre 14. marca a 17. mája 2023  (registračný formulár dostupný tu)