You are currently viewing Seminár o akademickom publikovaní

Seminár o akademickom publikovaní

Ústredná knižnica SAV pripravila pre doktorandov a mladých vedcov SAV seminár o predátorských časopisoch a spamoch.

22. 6. o 10:00 sme bude prebiehať seminár o akademickom publikovaní zameraní na doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Prednášajúca je N. Pastorková z Ústrednej knižnice SAV.

Prednáška pozostáva zo základných informáciách o predátorskom publikovaní, jeho znakoch, ako ho rozoznať, kde všade sa s ním možno stretnúť, na čo si majú práve mladí vedci a doktorandi dať pozor. Časť je venovaná aj akademickému spamu (e-mailom, ktoré chodia snáď každému) a konkrétnym príkladom, čo si v takýchto e-mailoch všímať, aby sme ich mohli definovať ako podozrivé.

Prednáška bude trvať max. 90 minút. Pri rôznych hodnoteniach sa stretávame aj s publikáciami v predátorských časopisoch a knižných vydavateľstvách. Takéto publikácie ale ich autorov pri hodnotení poškodzujú.

Seminár bude v aule na Patrónke. Miestnosť má veľkú kapacitu, ktorú možno zaplniť do 50%. Pre mimobratislavských študentov a vedcov bude usporiadaný online seminár v inom termíne.