You are currently viewing ONLINE WORKSHOP PRE DOKTORANDOV SAV

ONLINE WORKSHOP PRE DOKTORANDOV SAV

Potenciál a dopad výskumu – praktické nástroje na komunikáciu a prenos poznatkov do praxe

Momentálna situácia okolo pandémie COVID-19 nám znova ukazuje, ako veľmi dôležitá je kvalitná komunikácia odborníkov a vedcov voči externému prostrediu.

Čas:

 1. Skupina: Utorok, 2.3.2021, 9:00 – 16:30
 2. Skupina: Štvrtok, 4.3.2021, 9:00 – 16:30

Formát:

 • Online workshop založený na diskusii a nácviku nástrojov v menších skupinkách
 • Počas blokov budú zaradené cca 10-15-minútové prestávky podľa dohody
 • Na školení odporúčame používať slúchadlá s mikrofónom

Veľkosť skupiny:

10 – 15 osôb

Lektori:

Martin Veselý a Martin Šanta

Registrácia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKnqo-Bcyn-IzMP4XFOfFXuf30YKTJN0TrYOY8Evgo7fQR4Q/viewform

Popis Workshopu:

Momentálna situácia okolo pandémie COVID-19 nám znova ukazuje, ako veľmi dôležitá je kvalitná komunikácia odborníkov a vedcov voči externému prostrediu. Trendy v hodnotení výskumu a vedeckých pracovníkov taktiež kladú čoraz väčší dôraz na prenos poznatkov vedcov mimo ich vedecké odbory oproti tradičnému počtu publikácií a citácií. Ako sa pripraviť na tieto zmeny a prečo sa zaoberať dopadov vedy a výskumu? Čo obnáša kvalitná komunikácia a ako sa na ňu pripraviť?

Z tohto celodenného online workshopu si účastníci môžu odniesť:

 • Pochopenie dôležitosti komunikácie a prenosu vedeckých poznatkov do praxe
 • Poznatky o posudzovaní potenciálu a dopadu výskumu – čo môžem dosiahnuť svojim výskumom?
 • Praktické poznatky o prezentácii potenciálu výskumu záujmovým skupinám
 • Základné zručnosti a nástroje “vedeckého marketingu” – ako komunikovať svoj výskum jednoducho a jasne?

Prihlásiť sa môže ktorýkoľvek doktorand SAV, ktorý:

 • Si chce zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné schopnosti
 • Má záujem o dopad a využitie svojho výskumu
 • Chce zistiť viac o tom, ako podporiť komunikáciu svojho výskumu alebo ústavu

Pridaj komentár