Podporujeme vyjadrenie V7 a SAV k téme plagiátorstva

Vyjadrenie predsedu NR SR – Borisa Kollára sa dotklo mnohých mladých vedcov na SAV, ktorí pracovali, pracujú a budú pracovať na svojich bakalárskych, diplomových, minimových a dizertačných prácach, no taktiež aj ich školiteľov či oponentov z jednotlivých ústavov SAV.

Veríme vo vysokú kvalitu a originalitu študentských prác písaných na pôde SAV. Zároveň podporujeme schválenie takých interných procesov, ktoré napomôžu predchádzať plagiátorstvu.

https://www.sav.sk/news/8937

Signatári:

Mgr. Terézia Valkovičová – predsedkyňa MVS, Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC SAV
Ing. Dominika Marcin Behunová, PhD. – Ústav geotechniky SAV
Mgr. Šárka Horáčková, PhD. – Geografický ústav SAV
Mgr. Jana Fúsková, PhD. – Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Mgr. Oliver Zajac – Historický ústav SAV
Mgr. Tomáš Goga – Geografický ústav SAV
Pridaj komentár