Ubytovanie počas “koronakrízy”

Milí kolegovia, kolegyne – ale najmä milí doktorandi, doktorandky.

Pravdepodobne aj viacerých z Vás sa týka “dobrovoľné” odubytovanie študentov z ubytovacích zariadení UK alebo STU. Viacerým z Vás môže tento stav spôsobiť problémy a tak sme pre Vás pripravili dva návrhy na riešenie:

  • požiadať miestneho riaditeľa ubytovacieho zariadenia o výnimku osobitného zreteľu podľa príslušného Príkazu rektora danej univerzity
  • požiadať o ubytovanie v ubytovni SAV v Devínskej Novej Vsi, kde sú aktuálne stále voľné ubytovacie kapacity (22.4.2020)

Ubytovanie v ubytovni SAV bude poskytnuté takým doktorandom, ktorí sú riadnymi doktorandmi SAV, teda poberajú štipendium od SAV. Podmienkou udelenia ubytovania je aktívna práca na experimentálnej časti Vašich dizertačných prác. Túto skutočnosť je potrebné explicitne uviesť v žiadosti o ubytovanie a túto žiadosť doručiť Bytovej komisii SAV podpísanú riaditeľom dotknutého ústavu SAV. V opačnom prípade sa na doktorandov SAV vzťahuje prerušenie prezenčnej výučby na vysokých školách (zväčša vykonávajú svoju činnosť z domu).

Preto ak sa rozhodnete požiadať o ubytovanie v Devínskej Novej Vsi, vyplňte tento DOTAZNÍK a súbežne nás kontaktuje e-mailom na mladi-vedci@savba.sk, aby sme mal väčší prehľadom o počte osôb, ktoré majú o toto ubytovanie záujem. Kapacity ubytovne v DNV sú totiž obmedzené.

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/ubytovanie-koronakriza

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.