Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV

V tejto dlhoročnej súťaži SAV pre mladých vedeckých pracovníkov SAV došlo k októbri 2020 k zmene. Otvára sa aj kategória pre doktorandov.

Platforma Mladí vedci SAV bola pri návrhu zmeny štatútu tejto súťaže. Vďačíme za to aj vďaka pozvaniam Predsedníctva na ich operatívne porady. V spolupráci s členkou P SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium SAV – prof. Lacinovou – schválilo Predsedníctvo SAV zmenu štatútu tak, aby sa táto súťaž rozšírila aj o kategóriu doktorandov.

Do súťaže tak po novom môže prihlásiť svoje práce aj každý študent doktorandského štúdia, školený v niektorej organizácii SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii. Práce týchto študentov budú samozrejme hodnotené samostatnou komisiou.

Aktuálne znenie štatútu je možné vidieť v Intranete SAV alebo na stránke SAV.

Termín zasielania súťažných prác je stanovený na 28. február daného roku. Budeme Vám ho určite pripomínať aj na našom webe a facebooku.

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/sutaz-mladych-vedeckych-pracovnikov

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.