You are currently viewing [ŠTIPENDIUM] Štipendiá DAAD do Nemecka pre doktorandov, postdoktorandov, VŠ učiteľov a výskumníkov – uzávierka 16.1.2023

[ŠTIPENDIUM] Štipendiá DAAD do Nemecka pre doktorandov, postdoktorandov, VŠ učiteľov a výskumníkov – uzávierka 16.1.2023

DAAD Scholarships to Germany for Doctoral Students, Post-doctoral Students, University Teachers and Researchers – deadline 16.1.2023

SAIA submits a DAAD call for applications who could apply for scholarships – stays in Germany. You can submit applications for the following scholarships until January 16, 2023:

Scholarships for doctoral students and young researchers for short-term research stays
(1-6 months), 1200 euros/month. The stay is planned from June 2023 to March 2024.

Research grants for university teachers and researchers
(1-3 months), 2000-2150 euros/month. The stay is planned from June 2023 to December 2023.

Research stays for former DAAD scholars
(1-3 months), 2000-2150 euros/month. The stay is planned from June 2023 to December 2023.

Study stays for university teachers of art and architecture
(1-3 months), 2000-2150 euros/month. The stay is planned June 2023 to December 2023.