Stanovisko: Odklad volieb do vedenia skupiny

Milí kolegovia,

ku koncu januára 2022 by sa v zmysle Štatútu skupiny Mladí vedci SAV mali konať voľby do nového, v poradí tretieho vedenia skupiny. Funkčné obdobie aktuálneho vedenia totiž formálne končí 14.2.2022. Nadchádzajúce  voľby by mali byť realizované už podľa pripravovaného nového štatútu, ktorý je momentálne v procese kontroly právnych náležitostí. Schválenie štatútu je potrebné pre vyhlásenie riadnych volieb do vedenia skupiny.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou a historickú zmenu zriadenia organizácií Slovenskej akadémie vied – na verejné výskumné inštitúcie, žiaľ, nebudeme schopní dodržať riadny termín volieb. Voľby preto vyhlásime po schválení nového štatútu (predpokladaný termín február 2022) a samotný proces by sa po odovzdaní podkladov od kandidátov mohol konať v priebehu marca 2022. Týmto Vás prosíme o pochopenie a zároveň vyjadrujeme podporu tým z Vás, ktorí zvažujú prípadnú kandidatúru. Nové vedenie skupiny bude potrebovať minimálne štyroch odhodlaných a riadne zvolených zástupcov.

V prípade Vášho záujmu je pripravovaný štatút k dispozícii (LINK) a Vaše prípadne pripomienky nám, prosím, adresujte na mladi-vedci@savba.sk najneskôr do 31. januára 2022.

Za Vaše pochopenie ďakujeme!

Mladí vedci SAV

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/stanovisko-volby-mvs-2022

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.