Navrhnite názov nového vesmírneho komponentu!

Európska komisia (DG DEFIS) rozbieha zaujímavú aktivitu .

CopernicusGalileoEGNOS a Govsatcom. To všetko sú komponenty Vesmírneho programu Únie, ku ktorým sa v súčasnosti pridáva space-based secure connectivity (systém bezpečného pripojenia). Európska komisia prichádza s jedinečnou príležitosťou pre mladých kreatívnych ľudí vymyslieť a navrhnúť názov pre tento komponent Vesmírneho programu. Vybraný názov sa stane korporátnou aj politickou značkou systému bezpečného pripojenia.

Aktivita je určená pre mladých ľudí zapísaných na univerzitu v EÚ alebo v Afrike v školskom roku 2021/2022. Víťazný návrh oznámi komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Víťaz(ka) bude(ú) pozvaný(í) na záverečné podujatie Európskeho roka mládeže, ktoré sa uskutoční v decembri 2022 v Európskom parlamente v Bruseli.

Zúčastniť sa môžete individuálne alebo ako tím zložený maximálne z 3 členov. Návrhy predkladajte najneskôr do 31. júla 2022 prostredníctvom špecializovaného online formulára. Vaše vysvetlenia majú byť stručné a výstižné. Máte maximálne 500 znakov na to, aby ste opísali odôvodnenie svojho návrhu a preukázali, že práve váš názov je ten víťazný!

Viac informácií

Submission form

! UPDATE ! Európska komisia predĺžila deadline na zapojenie sa do súťaže o návrh názvu nového komponentu Vesmírneho programu Únie. Do 31. augusta 2022 majú mladí ľudia možnosť vymyslieť a navrhnúť názov pre komponent, ktorý teraz poznáme pod názvom Space-based Secure Connectivity (systém bezpečného pripojenia).

Všetky potrebné informácie nájdete na tomto linku: https://eraportal.sk/aktuality/navrhnite-nazov-noveho-vesmirneho-komponentu-deadline-predlzeny-do-31-augusta-2022/?era=1

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/navrhnite-nazov-noveho-vesmirneho-komponentu

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.