You are currently viewing Interaktívne workshopy pre doktorandov

Interaktívne workshopy pre doktorandov

Tím EURAXESS (SAIA, n.o.) si pripravil pre slovenských a zahraničných doktorandov nasledujúce workshopy:

  1. jún 2021 – Objavovanie svojich zručností pre budúce uplatnenie
  2. jún 2021 – Budovanie osobnej značky na trhu práce
  3. jún 2021 – Aktívne učenie sa prostredníctvom gamifikovanej výučby

Posledný workshop bude prebiehať v anglickom jazyku, takže je vhodný aj pre zahraničných študentov. Všetky podujatia sú bezplatné. Počet účastníkov na každý workshop je obmedzený. Registrácia prebieha do naplnenia kapacity.

Registrácia:

Pre slovenských doktorandov

Pre zahraničných doktorandov