You are currently viewing Fulbright Slovak Student Program 2023-2024

Fulbright Slovak Student Program 2023-2024

Aj tento rok je tu možnosť uchádzať sa o Fulbright Slovak Student Program, ktorý umožňuje 6 – 9-mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu.

Podrobné kritériá, online prihlášku ako aj detailné inštrukcie nájdete na našej webovej stránke: https://www.fulbright.sk/going-to-the-us-1.

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2023 – 2024 je 30. júna 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Fullbright Office:

Zuzana Kopčanová
Program and Study Officer

EducationUSA Adviser

+421 911 046 123
www.fulbright.sk

Pridaj komentár