DoktoGrant – Granty pre doktorandov SAV

Milé doktorandky, milí doktorandi,

aj tento rok je otvorená výzva na podávanie žiadosti o grant pre doktorandov v hodnote 2000 €!

Finančné prostriedky grantu je možné využiť na tovary (aj v rámci výdavkov v kategórii 0EK), služby, cestovné a konferenčné výdavky alebo ako výdavky súvisiace s publikovaním výsledkov.

Uchádzať sa môžu všetci doktorandi, ktorí sú študentmi denného doktorandského štúdia počas celého kalendárneho roku 2021 (nie len časť). Grant je určený len pre končiacich prvákov a druhákov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia. Žiadosti o grant sa podávajú cez elektronický systém.

Viac dôležitých informácii nájdete na stránke DoktoGrant SAV

Dôležité termíny:

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 1. 6. 2020
  • Konečný termín na podávanie žiadostí: 31. 8. 2020
  • Termín výsledkov hodnotenia žiadostí: december 2020
  • Trvanie realizácie projektov: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Pozri tiež tlačovú správu k 2. výzve Doktograntu.

V prípade administratívnych otázok kontaktujte Ing. Evu Krištofovú (+421257510220; doktogrant@savba.sk).

Otázky môžete taktiež adresovať úspešným žiadateľom z 1. výzvy alebo mladi-vedci@savba.sk