[DETSKÁ MAPA SVETA] Ročník 2023

Geografický ústav SAV, v. v. i. a Kartografická spoločnosť SR vyhlasujú umelecko-kartografickú súťaž Detská mapa sveta 2023.

plagat-kampan


Témou nadchádzajúceho ročníka je “Mapa môjho budúceho sveta”, v originálnom anglickom znení “A Map of My Future World”
Kresby môžete prihlasovať do štyroch kategórií – deti do 6 rokov, od 6 do 8 rokov, od 9 do 12 rokov a od 13 do 15 rokov (vrátane).
Maximálna veľkosť obrázku nesmie presiahnuť formát A3 (420 x 297 mm) na plochom povrchu (práce presahujúce uvedený rozmer nemôžu postúpiť do medzinárodného kola).


Hodnotiacimi kritériami sú:

  • zrozumiteľné posolstvo
  • kartografický obsah s korektným znázornením kontinentov (primerane veku autora kresby)
  • kvalita prevedenia – napr. vhodné estetické prvky (symboly, farby, názvy, …) a celková estetická hodnota

Obrázky môžu byť zhotovené tradičnými metódami (pastelky, temperové a vodové farby, koláž) alebo počítačovou grafikou. Použitie šablón pri kresbe kontinentov nie je povolené. Na zadnej strane obrázku musí byť štítok s nasledujúcimi údajmi: meno autora, vek, adresa školy a názov práce v anglickom alebo francúzskom jazyku.

Vybrané práce budú ocenené vecnými cenami, postúpia do medzinárodného kola súťaže Barbara Petchenik Children World Map 2023 a budú vystavené na Medzinárodnej kartografickej konferencii v Kapskom Meste v Južnej Afrike.


Súťažné práce je potrebné doručiť do 30. marca 2023 národnému koordinátorovi na adresu:

  • RNDr. Monika Kopecká, PhD.
  • Geografický ústav SAV, v. v. i.
  • Štefánikova 49
  • 814 73 Bratislava

Podrobnejšie informácie nájdete na facebooku alebo prostredníctvom e-mailovej adresy monika.kopecka@savba.sk

Celé znenie pravidiel a podmienok je dostupné v anglickom jazyku na stránke Medzinárodnej kartografickej asociácie (ICA).

Vítazné práce zo Slovenska z predošlných ročníkov nájdete na webe Carleton University Library.


PDFPlagát na stiahnutie vo formáte PDF