Seriózne, sporné, alebo predátorské? Otvorene o etike a ekonomike vedeckého publikovania

Dňa 25. októbra od 9.00 sa v Aule SAV v areáli na Patrónke v Bratislave uskutoční diskusia o nástrahách publikovania vedeckých výstupov v najrôznejších vydavateľstvách

S tlakom na publikovanie výsledkov nášho výskumu v kombinácii s posunom k online sprístupňovaniu sa rozšírilo pochybné publikovanie. Čo je etické a čo už nie? Aký dopad na kvalitu výskumu a vedeckú reputáciu môže mať publikovanie výsledkov v rôznych rýchlo rastúcich vydavateľstvách, ako je napr. MDPI? Ako sa správajú predátori vedeckého publikovania?

Predsedníctvo SAV (PSAV) v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravili diskusiu o dôsledkoch publikovania vo vydavateľstvách, ktoré majú rysy predátorských vydavateľstiev. Príďte sa zapojiť do diskusie o vysoko aktuálnej téme za prítomnosti expertov na vedecké publikovanie, ako je Zuzana Stožická (CVTI SR) alebo Eduard Baumohl (Ekonomická univerzita).

25. október, 9.00 hod, Aula SAV v areáli na Patrónke v Bratislave