Plán rodovej rovnosti a Mladí vedci SAV

ÚVSK SAV, v. v. i., a organizácia RISOTO – ponúkajú v rámci projektu ATHENA nasledovné tréningy, z ktorých si možno vybrať podľa záujmu.


Rod vo výskume (nielen v programe Horizont Európa)

Tréning pomôže porozumieť, ako rodová (ne)rovnosť ovplyvňuje samotnú vedu a prečo je dôležité reflektovať rodové hľadisko v každej fáze projektu. Integrácia rodového hľadiska je totiž kľúčovým aspektom kvalitných projektov (nielen) v rámci programu Horizont Európa.

Termín: 23. mája (pondelok) 9.00 – 12.00 h alebo 26. mája (štvrtok) 9.00 – 12.00 h

Formát: online (Zoom)


Posilnenie argumentačných zručností v oblasti rodovej rovnosti

Tento tréning je určený pre ženy. Spoločne sa pozrieme na výzvy, ktorým ženy čelia v pracovnej, ale aj súkromnej sfére a ponúkneme vhodné riešenia v konkrétnych situáciách.

Termín: 9. júna (štvrtok) 9:00 – 12.00 h

Formát: prezenčne (miesto konania: Bratislava, spresní sa v pozvánke)


Na jeseň zároveň organizátori pripravujú osobitý tréning pre všetky a všetkých, ktorí majú na starosti vedenie tímov a organizácií SAV a chcú porozumieť uplatňovaniu rodového hľadiska v manažmente.

Prihlásiť sa možno prostredníctvom online formulára. 

Pri prihlásení, prosím, zvoľte tréning a dátum, o ktorý máte záujem. 

Počet prihlásených je limitovaný. V prípade, že máte o účasť na tréningoch záujem, ale nevyhovuje vám termín, prosím, kontaktujte nás, budeme hľadať riešenie.

Kontakt na organizátorku tréningov: miroslava.zilinska@savba.sk