Missing maps mapathon Bratislava #9

V poradí deviaty bratislavský mapathon v rámci projektu Missing Maps sa konal v priestoroch knižnice Geografického ústavu SAV.


Foto: Hejar Shahabi, http://fotky.promospravy.sk

Missing Maps je projekt založený štyrmi humanitárnymi organizáciami: Americký Červený kríž, Britský Červený kríž, Humanitárny tím OpenStreetMap a Lekári bez hraníc, ktoré poskytujú pomoc v oblastiach zasiahnutých prírodnými katastrofami, vojnami, epidémiami a pri svojej terénnej práci zápasia s nedostatkom mapových podkladov. Pomocou aplikácie s otvoreným zdrojovým kódom Tasking Manager dobrovoľníci vektorizujú letecké snímky do voľne editovateľnej mapy sveta OpenStreetMap.

Ako sa hovorí, v jednote je sila, a tak sa pravidelne organizujú stretnutia týchto dobrovoľníkov, nazývané mapathony (mapovacie maratóny). Výstupy z mapathonov následne pomáhajú lekárskym a logistickým tímom v postihnutých oblastiach pri riešení rôznych mimoriadnych udalostí. Dobrovoľníci pritom okrem svojho vlastného notebooku nepotrebujú nič navyše. Geografický ústav SAV v spolupráci s klubom Amavet 962 a Mladými vedcami SAV zabezpečili priestory, školenie a občerstvenie pre všetkých účastníkov. Poďakovanie patrí aj Úradu Slovenskej akadémie vied za promptný schvaľovací proces pri organizácii podujatia v priestoroch budovy Ú-SAV.

Deviateho bratislavského mapathonu sa zúčastnilo 13 dobrovoľníkov, ktorí mapovali budovy v Stredoafrickej republike a vo Venezuele, aby tímy lekárov a záchranárov mali lepší prehľad o miestnej hustote populácie. Dobrovoľníci vykonali v OpenStreetMap 29 300 mapových zmien a zvektorizovali celkovo 2 384 budov! Aj vďaka tomuto ich príspevku môžu byť oblasti v Afrike a Južnej Amerike v budúcnosti lepšie zásobované liekmi, očkovacími látkami, či potravinami.

Sme radi, že táto dobročinná aktivita oslovila nielen odborníkov a študentov geografie, ale aj pracovníkov z iných vedeckých a nevedeckých oblastí.

Tešíme sa na ďalší Mapathon.

Môžete si pozrieť fotogalériu z Missing Maps mapathonu na Geografickom ústave SAV.

Mladí vedci SAV

Geografický ústav SAV

Amavet 962