Futur:ED – analytické kompetencie pre študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov

Informácia o spustení 2. cyklu vzdelávacieho programu “Futur:ED – Univerzálna analytická kompetencia”.


Bezplatné vzdelávanie je zamerané na riešenie praktických výziev – od zberu, spracovania a analýzy dát, až po návrh kreatívnych a inovatívnych riešení.
Vzdelávacie bloky budú prebiehať online v priebehu októbra až decembra 2021 v časovej dotácii cca 40 hodín vrátane praktických cvičení (podrobný harmonogram k blokom nájdete nižšie). Absolventi každého bloku získajú certifikát ako aj možnosť súťažiť o vecné ceny.
V prípade záujmu je potrebné sa registrovať cez online formulár (registrácie sú otvorené do zaplnenia kapacity):

Viac informácií nájdete v priloženej brožúre, v letákoch s harmonogramom k jednotlivým blokom ako aj na Facebook stránke Futur:ED.

Sériu praktických workshopov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií pripravila poradenská spoločnosť Civitta Slovakia v spolupráci s Fakultou PEDAS Žilinskej univerzity a spoločnosťou Scheidt & Bachmann vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/futur-ed-2021

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.