CLIMATHON 2021

Ako spraviť mesto Bratislava odolnejšie voči klimatickým zmenám?


Už po druhýkrát sa spolu s Mestom Bratislava, hlavným partner podujatia SwissRe, partnermi ZSE, Vacuumlabs a komunitným partner celého podujatia HubHub, zapájame do celosvetovej iniciatívy Climathon. Predposledný októbrový víkend, 22. až 24. októbra, budú môcť účastníci hackathonu možnosť tvoriť konkrétne riešenia, s ktorými im budú pomáhať skúsení experti a mentori s cieľom pomôcť Bratislave zmierniť dopady klimatických zmien.
Tímy budú pracovať s reálnymi dátami, ktoré pre Climathon okrem mesta Bratislava a spoločnosti Swiss Re poskytnú tiež Solargis, Meteomatics, ZSE a OLO. Počas celej akcie budú k dispozícii pre účastníkov aj experti z celosvetovej platformy na analýzu dát Databricks.
V úspešnom prvom ročníku bolo zapojených celkovo viac ako 150 účastníčok a účastníkov, ktorí vytvorili celkovo 25 projektov zameraných na zmiernenie dopadov klimatických zmien v hlavnom meste Slovenska. Možnosť zúčastniť sa Climathonu budú mať všetky obyvateľky a obyvatelia hlavného mesta. Účastníci podujatia budú počas 48 hodín vyvíjať riešenia v oblastiach ako je napríklad predikcia a vizualizácia klimatických stresorov (tepelné ostrovy, záplavy, atď.), efektívnejšie plánovanie obnoviteľných zdrojov či optimalizácia manažmentu odpadu, elektromobility a verejnej dopravy. Koniec víkendu bude patriť prezentáciám projektov, ktoré budú bojovať o finančné ceny v hodnote 7 000 eur.


Registrácia:
https://climathon.climate-kic.org/bratislava
Event na FB:
https://www.facebook.com/events/997070324464961/

Pridaj komentár