BESEDY: Mladí vedci SAV

Mladí vedci SAV v spolupráci s Pistoriho Palác, Bratislava – Staré Mesto a Slovenská akadémia vied začínajú cyklus besied o vede a rôznych vedeckých témach.

Postupne sa predstavia členovia platformy Mladí vedci SAV s týmito prednáškami. Všetky prednášky budú taktiež postupne dostupné na facebooku.


ONLINE: 3.11.2020 o 19.00: CUKROVKA NIE JE LEN ZO SLADKOSTÍ (Terézia Valkovičová) – link na video z archívu: https://www.facebook.com/Pistorihopalac/videos/720483998564977

Diabetes mellitus, ľudovo nazývaný cukrovka, je metabolické ochorenie, s ktorým na Slovensku žije už vyše 300 000 ľudí. Každý pacient je iný. Tým najvýnimočnejším zasvätila svoj výskum PhD študentka genetiky z Biomedicínskeho centra SAV, Mgr. Terézia Valkovičová, ktorá vysvetlí prečo za toto ochorenie nemusí byť zodpovedný len nezdravý životný štýl.


ONLINE: 16.11.2020 o 19.00: PRÁCA HISTORIKA V 21. STOROČÍ: NEBOLO UŽ VŠETKO OBJAVENÉ? (Oliver Zajac) – link: https://www.facebook.com/events/804671356931642

Už letmý pohľad do učebnice dejepisu pre základné školy napovedá, že v priebehu dvoch storočí od vzniku historiografie ako vedeckej disciplíny dokázali historici preskúmať a dopodrobna zmapovať takmer celé ľudské dejiny. Hĺbka poznania je dokonca tak výrazná, že niektoré udalosti je možné spätne pozorovať na úrovní hodín, či dokonca minút. Prirodzene sa tak naskytá otázka, má ešte historik v 21. storočí čo robiť? Nejde len o pretáčanie starého vína? Neobjavili sme už všetky dôležité dokumenty? Na enormné diery v našom, na prvý pohľad takmer dokonalom, historickom poznaní sa skrz skúsenosti z vlastného bádania pokúsi poukázať doktorand Historického ústavu SAV – Mgr. Oliver Zajac.


PREZENČNE?: 13.1.2021 o 19.00: VINOHRAD ČI PASIENOK? ZARASTAJÚ? A JE TO VIDIEŤ AJ Z VESMÍRU (Tomáš Goga)

Úbytok aktívne využívanej poľnohospodárskej pôdy je výrazný najmä po zmene poľnohospodárskej politiky po roku 1989. Táto zmena postihla nielen oblasti so sociálnymi alebo hospodárskymi problémami, ale pozorujeme ju aj v zázemí hlavného mesta. Nebudeme však diskutovať prečo pôda zarastá, ale ako takúto pôdu môžeme identifikovať pomocou satelitov. Výskumu sa dlhodobo venuje doktorand Geografického ústavu SAV – Mgr. Tomáš Goga v rámci projektu spolufinancovaného Európskou vesmírnou agentúrou.


PREZENČNE?: 3.2.2021 o 19.00: SUPRAVODIVOSŤ, ALEBO NIE JE VODIVOSŤ AKO VODIVOSŤ (Marek Kuzmiak)

Už pred viac ako storočím sa zintenzívnila snaha vedcov zistiť, ako sa budú meniť vlastnosti materiálov pri ich podchladení až po tie najnižšie dostupné teploty. Zistili, že niektoré materiály sa pri podchladení vyznačujú náhlym vytratením elektrického odporu. Tieto super vodivé materiály označili ako supravodivé. Výskumom nových supravodivých materiálov sa zaoberá aj PhD študent z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Ing. Marek Kuzmiak, ktorý Vám aj za pomoci názorných demonštračných experimentov priblíži problematiku supravodivosti.

Aktivitu platformy môžete podporiť aj na Vašom ústave – vyvesením alebo rozposlaním plagátu tejto udalosti – v PDF alebo obrázok.