Academic English: kurzy 2020

Slovenská akadémia vied v spolupráci s British Council pripravila pre všetkých doktorandov SAV možnosť prihlásiť sa na kurz Academic English prostredníctom on-line výučby.


  • K dispozícii sú dva termíny – v pondelok a v stredu v čase od 17:15 do 18:15.
  • Minimálny počet študentov v skupine: 10 – 14 (15 maximum).
  • Začiatok: október.
  • Trvanie kurzu: 12 týždňov.
  • Cena pre 1 účastníka: 75 €.
  • Lektor: Neil Mclaren
  • Prihlasovanie: iba vážny záujemcovia e-mailom u prof. Lacinovej
  • Kurzy budú otvorené, ak sa na ne prihlási dostatočný počet účastníkov.

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/bc-academic-english-2020

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.