Mladí vedci SAV je skupina, ktorej úlohou je najmä vytvárať informačnú sieť pre diskusiu a komunikáciu týkajúcu sa otázok spoločného záujmu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov SAV. Status mladého vedca a vedkyne je definovaný voľne, primárne sa týka pracovníkov a pracovníčok mladších ako 36 rokov. Vek však nie je podmienkou pre možnosť podieľať sa na aktivitách Mladých vedcov SAV. Ide predovšetkým o priestor pre interaktívnu diskusiu, založený na princípe dobrovoľnosti, používajúci najnovšie metódy a komunikačné prostriedky, ktorých cieľom je podporiť spoluprácu medzi ústavmi SAV, vytvoriť tvorivé prostredie, prinášať inovatívne nápady v súvislosti s manažmentom vedy a uľahčovať multidisciplinárny výskum v rámci SAV.

Viac o cieľoch a poslaní našej skupiny je možné nájsť v Štatúte skupiny Mladí vedci SAV

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom spoločnej e-mailovej adresy mladi-vedci@savba.sk, alebo nám napíšte priamo na osobné maily, ktoré nájdete v sekcii Vedenie.