Prvé voľby vedenia skupiny Mladí vedci SAV

Kandidáti Viac informácií

Voľby už skončili, výsledky:

Volieb sa zúčastnilo 54 voličov, ktorí spolu odovzdali 154 hlasov.
Predsedom bol zvolený Michal Procházka z 2. oddelenia s počtom hlasov 42.
Podpredsedami boli zvolení Martin Posch z 3. oddelenia (19 hlasov) a Ivan Kundráta z 1. oddelenia (13 hlasov).
A tímlíderkami sa stali Nikol Bugárová (2.oddelenie, 28 hlasov), Katarína Macková (2. oddelenie, 17 hlasov) a Simona Andraščíková (3. oddelenie, 15 hlasov)
Všetkým zvoleným gratulujeme a všetkým voličom ďakujeme.

Pravidlá prvých volieb vedenia skupiny Mladí vedci SAV

Čítaj pozorne

Účel volieb
Zvoliť 6 zástupcov/zástupkýň skupiny: 1 predsedu/predsedníčku, 2 podpredsedov/podpredsedníčky a 3 tímlídrov.
Toto vedenie bude zvolené na jeden kalendárny rok.

Kandidáti
Kandidátom môže byť každý doktorand/doktorandka či zamestnanec/zamestnankyňa niektorej inštitúcie SAV, ktorý/ktorá v roku 2018 dovŕši maximálne 35 rokov. Kandidát je povinný do určeného dátumu doručiť svoju krátku vizitku a fotku v odporúčanej forme a rozsahu. Vizitky aj so samostatnými fotkami posielajte na mladi-vedci@savba.sk

Forma vizitky
Vizitka by mala obsahovať stručné informácie o kandidátovi a jeho vízie, čo by chcel robiť pre skupinu Mladí vedci SAV. Rozsah textu vizitky je maximálne 200 slov. K vizitke je potrebné pripojiť aj fotku kandidáta.

Templát textu vizitky kandidáta:
Janko Hráško (Ing., PhD.)
Ústav výskumu hrachu SAV | 0. oddelenie | 29 rokov
Na PhD štúdium na ÚVH som nastúpil v roku 2013 a úspešne som ho ukončil minulý rok. Momentálne sa venujem výskumu vplyvu jedenia hrachu na výšku človeka.
V rámci skupiny mladých vedcov SAV by som sa snažil o zvýšenie získavania nových doktorandov nielen zo zahraničia ale aj z ríše fantázie.
Vo voľnom čase sa venujem najmä môjmu obľúbenému športu, basketbalu. Táto vizitka môže mať až 200 slov ale mne už nič viac nenapadá. Verím, že ty využiješ ponúkaný rozsah efektívnejšie.

Voliči
Voličom je každý doktorand/doktorandka, zamestnanec/zamestnankyňa niektorej inštitúcie SAV, ktorý/ktorá v roku 2018 dovŕši maximálne 35 rokov.

Spôsob volieb
Voľby sa budú konať online na stránke mladi.sav.sk. Každý volič musí byť na stránke zaregistrovaný a prihlásený. Každý volič bude môcť odovzdať svoje hlasy maximálne trom kandidátom. Voľby sú tajné a nebude sa dať spätne dohľadať kto komu odovzdal hlas ani svoju voľbu neskôr meniť.

Výsledky volieb
Predsedom/predsedníčkou sa stane kandidát s najvyšším počtom hlasov. Podpredsedami/podpredsedníčkami sa stanú dvaja kandidáti z ďalších dvoch oddelení s najvyšším počtom hlasov. Tímlídrami sa stanú ďalší traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov bez ohľadu na oddelenie.

Termíny
Zbieranie vizitiek kandidátov sa bude konať do 29. septembra 2018.
Vizitky budú zverejnené 1. októbra 2018 na stránke mladi.sav.sk. Voľby budú organizované od 1. októbra 2018 do 14. októbra 2018. Výsledky budú zverejnené 15. októbra 2018.

Propagácia volieb
Za účelom zvýšenia účasti vo voľbách ich budeme pravidelne pripomínať na FB a pomocou emailov a taktiež prosíme všetkých mladých na SAV aby o voľbách informovali všetkých svojich mladých kolegov a distribuovali tieto letáky:

Diskusia
Viac informácií o možnej štruktúre našej skupiny môžete nájsť v diskusii na fóre TU.

Newsletter
Ak si nechceš pamätať dátumy a chceš dostať upozornenie keď budeš môcť hlasovať a keď budú výsledky, zaregistruj sa na fórum a mi ti pošleme mail..

Kandidáti

Kandidáti sú zobrazení podľa získaných hlasov

Voľby už skončili