Mladí Vedci SAV

Meno:

Priezvisko:

Pracovisko:

Telefónne číslo (+*** *** *** *** / 00 *** *** *** ***):

Rok narodenia:

Pozícia (doktorand / vedecký pracovník):

Fakulta (* iba doktorandi):

Rok začiatku štúdia (* iba doktorandi):

Predpokladaný rok ukončenia štúdia (* iba doktorandi):

Rok začiatku pracovného pomeru na SAV (* iba vedeckí pracovníci):

Permanent link to this article: